CEAC


Platforma ARACIP


PAS

RAEI
Misiunea
  • Realizarea idealului educațional al școlii românești - dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualității umane, în formarea personalității autonome și creative;
  • Realizarea unui învățământ formativ cu accent pe dezvoltarea mobilității, flexibilității, pe stimularea creativității și spiritului de investigație al elevilor, ridicarea standardului de pregătire la nivelul cerințelor;
  • Înlocuirea lui “ce știe elevul “cu “ce știe să facă elevul”;
  • Formarea complexă a elevului în vederea unei integrări sociale rapide și adaptării la o societate dinamică, de tip european;
  • Construirea identităţii şi a individualităţii şcolii, prin promovarea valorilor europene ca: pluralismul de idei, toleranţa etnică şi socială, dreptatea şi adevărul.
  • Elaborarea unei oferte educaţionale conformă cu standardele naţionale şi europene, care să asigure inserţia socio-profesională rapidă a absolvenţilor pe piaţa muncii.
Viziunea
  • Un absolvent educat și instruit, capabil de inserție profesională și socială rapidă și capabil să se dezvolte profesional în societatea cunoașterii.
  • Un absolvent cu o mare putere de adaptare și flexibilitate la cerințele impuse de o piață a muncii dinamică și în continuă schimbare, bazându-se pe capacitatea de a învăța pe tot parcursul vieții.
Proceduri